Sermon Rev Sharon Wilson April 7,2019 “Mary’s perfume “

Sermon by Frances Kitson , March 31, 2019

Sermon by Rev Cheryl Perry “Lenten Journey ” March 17 , 2019

Sermon by Francis Kitson “The fig tree ” March 24, 2019

Sermon ,Frances Kitson , March 3 ,2019 “Poetry”

Sermon ,Frances Kitson , Feb 24,2019 “Genesis”

Sermon February 10, 2019 by Francis Kitson

Service Feb 3 , 2019 Sermon

Service Jan 27 , 2019